raku

Nike

Project details

Category

raku

raku, 25 x 20 x 50 cm

Share on
Previous

Minotauro

Next

Uomo con maschera